Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2009

Thursday, 24 September 2009

ag obair i gcomhar le chéile... chun leas agus sláinte tomhaltóirí a chosaint

Is é ár misean sláinte agus leas tomhaltóirí a chosaint trí dheimhin a dhéanamh de go sásaíonn an bia a itear, a scaiptear, a chuirtear ar an margadh nó a tháirgtear sa stát na caighdeáin is airde maidir le sláinteachas agus sábháilteacht bhia.


Report cover