Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Friday, 18 December 2015

Is é ár misean sláinte tomhaltóirí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint trína chinntiú go gcomhlíonann an bia a itear, a dháiltear, a ndéantar margaíocht air nó a tháirgtear sa Stát na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht agus sláinteachas bia.

Déantar breac-chuntas sa tuarascáil bhliantúil seo ar Chlár oibre fairsing an údaráis in 2015. Léirítear inti an ról suntasach atá ag an údarás maidir leis na caighdeáin is airde i soláthar bia a spreagadh ag baint úsáid as meascán géire intinne bunaithe ar eolaíocht agus cumhachtaí rialála chun sláinte agus leasanna tomhaltóirí i dtaca le bia a chosaint.


Report cover