Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Wednesday, 14 December 2016

Cosnaímid ár dtomhaltóirí trí phobal comhoibríoch sábháilteachta bia a stiúradh chun leanúint i gcónaí le caighdeáin bhia a ardú agus cultúr barr feabhais a chruthú.

Chuir an tÚdarás clár fairsing oibre i gcrích in 2016 agus tugtar forléargas agus cuntas mionsonraithe sa tuarascáil bhliantúil seo ar ghníomhaíochtaí na foirne. Feidhmíonn sí leis an ról suntasach a leanann an tÚdarás leis maidir le féachaint leis na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht, sláinteachas agus iomláine agus fíordheimhneacht bia a bhaint amach i ngnólachtaí bia in Éirinn.

 


Report cover