Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Thursday, 19 September 2019

Cosnaímid ár dtomhaltóirí trí phobal comhoibríoch sábháilteachta bia a stiúradh chun leanúint I gcónaí le caighdeáin bhia a ardú agus cultúr barr feabhais a chruthú.

Chuir an tÚdarás clár fairsing oibre i gcrích in 2018 agus tugtar forléargas agus cuntas mionsonraithe sa tuarascáil bhliantúil seo ar ghníomhaíochtaí na foirne. Léirítear leis an bhfaisnéis sa tuarascáil an ról tábhachtach atá ag an Údarás lena chinntiú go bhfuil gnólachtaí bia na hÉireann ag cloí leis an dlí um bia maidir le sábháilteacht, sláinteachas, sláine agus fíordheimhneacht bia.