Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Tuesday, 10 December 2013

Tiomanta do shláinte tomhaltóirí agus do leasanna tomhaltóirí a chosaint

Is é ár misean sláinte tomhaltóirí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint trína chinntiú go gcomhlíonann an bia a itear, a dháiltear, a ndéantar margaíocht air nó a tháirgtear sa Stát na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht agus sláinteachas bia.


Image cover