Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil 2012

Friday, 21 December 2012

Is é ár misean sláinte tomhaltóirí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint trína chinntiú go gcomhlíonann an bia a itear, a dháiltear, a ndéantar margaíocht air nó a tháirgtear sa Stát na caighdeáin is airde maidir le sábháilteacht agus sláinteachas bia.

Ba í Éire ceann de na chéad tíortha san Aontas Eorpach le húdarás um shábháilteacht bia a bhunú agus le ceithre bliana déag anuas tá sé léirithe gur cinneadh an-stuama a bhí ann.


Report cover