Skip to main content

Déan Gearán

Sonraí an Ghnólachta

Ní mór na réimsí a bhfuil réaltóigín * lena n-ais a líonadh.
Cad é ainm an ghnólachta?
An tsráid mar a bhfuil an gnólacht
An baile ina bhfuil an gnólacht suite.
Má tá an Eircode ar eolas agat, cuir isteach anseo é.
Cén contae ina bhfuil an gnólacht atá tú ag déanamh gearáin faoi suite?
Clóscríobh anseo céard a bhfaca tú agus céard atá cearr.
Is rogha í seo - má tá grianghraif, físeáin nó cáipéisí agat ar mian leat a sheoladh chugainn, luchtaigh anseo iad.

Do Shonraí Féin

(Clóscríobh d'uimhir gan bhearnaí, m.sh., 0831234567)

Feabhas Leanúnach: Tar éis duit an fhoirm ghearáin a líonadh, déanfar do chuid sonraí a thaifeadadh inár mbunachar sonraí freagraí ar chustaiméirí. B'fhéidir go ndéanfaimid teagmháil leat amach anseo chun aiseolas a fháil uait mar chuid dár measúnú leanúnach ar ár seirbhís líne chomhairleach. Féach ar ár gCairt do Chustaiméirí.

Féach tuilleadh eolais maidir le gearán a dhéanamh faoi ghnólacht bia, faoi chigire nó faoi Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.