Skip to main content

Déan Gearán

Sonraí an Ghnólachta

Ní mór na réimsí a bhfuil réaltóigín * lena n-ais a líonadh.
Cad é ainm an ghnólachta?
Cén contae ina bhfuil an gnólacht atá tú ag déanamh gearáin faoi suite?
Is rogha í seo - má tá grianghraif, físeáin nó cáipéisí agat ar mian leat a sheoladh chugainn, luchtaigh anseo iad.

Do Shonraí Féin

(Clóscríobh d'uimhir gan bhearnaí, m.sh., 0831234567)

Feabhas Leanúnach: Tar éis duit an fhoirm ghearáin a líonadh, déanfar do chuid sonraí a thaifeadadh inár mbunachar sonraí freagraí ar chustaiméirí. B'fhéidir go ndéanfaimid teagmháil leat amach anseo chun aiseolas a fháil uait mar chuid dár measúnú leanúnach ar ár seirbhís líne chomhairleach. Féach ar ár gCairt do Chustaiméirí.

Féach tuilleadh eolais maidir le gearán a dhéanamh faoi ghnólacht bia, faoi chigire nó faoi Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.